Ngocnghem 1500 +22
Nam2017 1626 -22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

48 nước, 7 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua