ruoucanbmt 1551 +16
0997800424 1560 -16

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2021

90 nước, 12 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ