Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

61 nước, 6 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua