Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

75 nước, 7 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua