haiauvnn 1510 +10
mrbinbin17 1380 -10

Kiểu: Cờ tướng, 27/2/2021

50 nước, 8 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua