Radafa 1418 +2

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

68 nước, 10 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ