cu002 1698 +8
Giadinh12 1506 -8

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

82 nước, 10 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua