mingo09 1394 +21
winwon 1498 -21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 5 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua