1967

Các trận gần đây của 1967
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  1967 1539 -19
  vs
  Namhien 1471 +19
 • Cờ úp - hôm qua
  loi1 1573 +15
  vs
  1967 1554 -15
 • Cờ úp - hôm qua
  1967 1554 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Quan62 1669 +11
  vs
  1967 1564 -11
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  1967 1576 -12
  vs
  Quan62 1657 +12
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Riobh1 1574 +18
  vs
  1967 1612 -18
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  1967 1673 -22
  vs
  loi1 1533 +22
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  loi1 1544 -11
  vs
  1967 1662 +11
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  1967 1650 +12
  vs
  loi1 1556 -12