9hau54

Các trận gần đây của 9hau54
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Sumi 1517 +8
  vs
  9hau54 1331 -8
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  9hau54 1340 -9
  vs
  Sumi 1508 +9
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Sumi 1499 +9
  vs
  9hau54 1349 -9