AT220156

Các trận gần đây của AT220156
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  AT220156 1670 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Silk 1481 -12
  vs
  AT220156 1570 +12
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  AT220156 1592 -22
  vs
  Silk 1459 +22
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Silk 1470 -11
  vs
  AT220156 1581 +11
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  AT220156 1569 +12
  vs
  Silk 1482 -12
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Silk 1495 -13
  vs
  AT220156 1556 +13
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  AT220156 1577 -21
  vs
  Silk 1474 +21
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Silk 1487 -13
  vs
  AT220156 1564 +13