BABAB

Các trận gần đây của BABAB
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  BABAB 1680 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  BABAB 1680 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  BABAB 1724 -21
  vs
  hp0905 1603 +21
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Tuongot 1597 +22
  vs
  BABAB 1746 -22
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  BABAB 1736 +10
  vs
  Tuongot 1607 -10
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  BABAB 1726 +10
  vs
  btson 1590 -10
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  btson 1601 -11
  vs
  BABAB 1715 +11
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  BABAB 1738 -23
  vs
  btson 1578 +23
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  HungTX 1830 +6
  vs
  BABAB 1558 -6
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  BABAB 1738 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  BABAB 1738 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  BABAB 1732 +6
  vs
  Sumi 1474 -6
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  BABAB 1722 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  liha 1700 +18
  vs
  BABAB 1740 -18