Congtran88

Các trận gần đây của Congtran88
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Congtran88 1472 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  Congtran88 1472 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Congtran88 1520 0
  vs
  Anonymous 0 0