DrSlump

Các trận gần đây của DrSlump
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  DrSlump 1452 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  DrSlump 1421 +14
  vs
  Cuqueo 1367 -14
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  DrSlump 1379 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  DrSlump 1379 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  DrSlump 1405 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  DrSlump 1383 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  DrSlump 1383 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  DrSlump 1383 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Manh07 1430 -19
  vs
  DrSlump 1364 +19
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  DrSlump 1364 0
  vs
  Anonymous 0 0