HUNGVN

Các trận gần đây của HUNGVN
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  HUNGVN 1450 +17
  vs
  langtu 1466 -17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  langtu 1484 -18
  vs
  HUNGVN 1432 +18
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  144188 1423 -14
  vs
  HUNGVN 1458 +14
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  HUNGVN 1442 +16
  vs
  144188 1439 -16
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  144188 1456 -17
  vs
  HUNGVN 1425 +17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  HUNGVN 1441 -16
  vs
  144188 1440 +16
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  144188 1458 -18
  vs
  HUNGVN 1423 +18
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  HUNGVN 1438 -15
  vs
  144188 1443 +15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  144188 1461 -18
  vs
  HUNGVN 1420 +18
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  HUNGVN 1400 +20
  vs
  144188 1481 -20