Hao20

Các trận gần đây của Hao20
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  alosun 1467 -12
  vs
  Hao20 1558 +12
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Hao20 1545 +13
  vs
  alosun 1480 -13
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Hao20 1521 +19
  vs
  tien77 1578 -19
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  tien77 1598 -20
  vs
  Hao20 1501 +20
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Hao20 1501 +14
  vs
  thai73 1448 -14
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  thai73 1428 +20
  vs
  Hao20 1521 -20