Hooidunz

Các trận gần đây của Hooidunz
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Priv 1498 -15
  vs
  Hooidunz 1526 +15
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Hooidunz 1545 -19
  vs
  Priv 1479 +19
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Hooidunz 1557 +13
  vs
  Priv 1489 -13
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Hooidunz 1557 0
  vs
  Anonymous 0 0