HungTX

Các trận gần đây của HungTX
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  HungTX 1824 +3
  vs
  timcau 1400 -3
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  HungTX 1822 +2
  vs
  bvbb 1391 -2
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  bvbb 1394 -3
  vs
  HungTX 1819 +3
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  HungTX 1816 +3
  vs
  bvbb 1397 -3
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  HungTX 1806 +3
  vs
  son579 1385 -3