HungTX

Các trận gần đây của HungTX
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  HungTX 1720 -28
  vs
  phat68 1359 +28
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Onehit 1606 -11
  vs
  HungTX 1709 +11
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  HungTX 1696 +13
  vs
  Quan62 1631 -13
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Quan62 1645 -14
  vs
  HungTX 1682 +14
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  HungTX 1693 -25
  vs
  tien77 1487 +25
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  ghost 1619 -13
  vs
  HungTX 1680 +13
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  HungTX 1665 +15
  vs
  ghost 1634 -15
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  ghost 1615 +19
  vs
  HungTX 1684 -19
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  HungTX 1705 -21
  vs
  ghost 1594 +21
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  ghost 1606 -12
  vs
  HungTX 1693 +12