Huy1970

Các trận gần đây của Huy1970
 • Cờ úp - 4 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Huy1970 1402 0
 • Cờ úp - 4 tuần trước
  Huy1970 1402 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 30/1/2021
  Huy1970 1441 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 29/1/2021
  Huy1970 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 28/1/2021
  Huy1970 1396 0
  vs
  Anonymous 0 0