Huyan

Các trận gần đây của Huyan
 • Cờ úp - hôm qua
  nnmt 1427 -19
  vs
  Huyan 1365 +19
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Huyan 1399 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Huyan 1418 -19
  vs
  bebyco 1363 +19