IQ188

Các trận gần đây của IQ188
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  timcau 1627 +15
  vs
  IQ188 1611 -15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  IQ188 1628 -17
  vs
  timcau 1610 +17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  timcau 1591 +19
  vs
  IQ188 1647 -19
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  IQ188 1667 -20
  vs
  timcau 1571 +20
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  timcau 1584 -13
  vs
  IQ188 1654 +13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  IQ188 1633 -18
  vs
  7716636 1597 +18
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  phat68 1480 +24
  vs
  IQ188 1667 -24
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  IQ188 1658 +9
  vs
  phat68 1489 -9
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  phat68 1498 -9
  vs
  IQ188 1649 +9
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  IQ188 1673 -24
  vs
  phat68 1474 +24