Ken01

Các trận gần đây của Ken01
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  Ken01 1519 -14
  vs
  quang4x 1573 +14
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Ken01 1533 -14
  vs
  MK88 1587 +14
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Phantu 1654 +11
  vs
  Ken01 1544 -11
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Ken01 1556 -12
  vs
  Phantu 1642 +12
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Phantu 1629 +13
  vs
  Ken01 1569 -13
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Ken01 1569 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Ken01 1569 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Ken01 1569 0
  vs
  Anonymous 0 0