Ken123

Các trận gần đây của Ken123
  • Cờ úp - 11 giờ trước
    liha 1698 +10
    vs
    Ken123 1555 -10