Lesinha

Các trận gần đây của Lesinha
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Lesinha 1577 +20
  vs
  BABAB 1674 -20
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  BABAB 1661 +13
  vs
  Lesinha 1590 -13
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Magis 1530 +19
  vs
  Lesinha 1601 -19
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Lesinha 1622 -21
  vs
  Magis 1509 +21