Long2021

Các trận gần đây của Long2021
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Stay 1413 +10
  vs
  Long2021 1268 -10
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Long2021 1244 +24
  vs
  Stay 1437 -24
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Stay 1463 -26
  vs
  Long2021 1218 +26
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Long2021 1234 -4
  vs
  dess 1558 +4
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  dess 1553 +5
  vs
  Long2021 1239 -5
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Long2021 1244 -5
  vs
  dess 1548 +5
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  dess 1543 +5
  vs
  Long2021 1249 -5
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Long2021 1254 -5
  vs
  dess 1538 +5
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  dess 1533 +5
  vs
  Long2021 1259 -5