Manh07

Các trận gần đây của Manh07
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Manh07 1332 +9
  vs
  Tcct 1545 -9
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Tcct 1537 +8
  vs
  Manh07 1340 -8
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Manh07 1348 -8
  vs
  Tcct 1529 +8
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Tcct 1520 +9
  vs
  Manh07 1357 -9
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Manh07 1367 -10
  vs
  Tcct 1510 +10