Manh07

Các trận gần đây của Manh07
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Manh07 1435 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Manh07 1416 +19
  vs
  Silk 1482 -19
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Silk 1468 +14
  vs
  Manh07 1430 -14
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Manh07 1449 -19
  vs
  6.2020 1388 +19
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1403 -15
  vs
  Manh07 1434 +15
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Manh07 1418 +16
  vs
  6.2020 1419 -16
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1401 +18
  vs
  Manh07 1436 -18
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Manh07 1420 +16
  vs
  6.2020 1417 -16