Plinh

Các trận gần đây của Plinh
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  gaubong 1443 -7
  vs
  Plinh 1667 +7
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Plinh 1660 +7
  vs
  gaubong 1450 -7
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Plinh 1660 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Plinh 1660 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Plinh 1660 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Plinh 1660 0
  vs
  Anonymous 0 0