Quan2

Các trận gần đây của Quan2
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Quan2 1596 -15
  vs
  bxman 1619 +15
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  bxman 1603 +16
  vs
  Quan2 1612 -16
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Quan2 1595 +17
  vs
  bxman 1620 -17
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  bxman 1639 -19
  vs
  Quan2 1576 +19
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Quan2 1590 -14
  vs
  bxman 1625 +14
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  K220990 1735 +10
  vs
  Quan2 1600 -10