Radafa

Các trận gần đây của Radafa
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Mc888 1256 -6
  vs
  Radafa 1503 +6
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Radafa 1496 +7
  vs
  Mc888 1263 -7
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Mc888 1270 -7
  vs
  Radafa 1489 +7
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Radafa 1481 +8
  vs
  Mc888 1278 -8
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Radafa 1408 0
  vs
  Anonymous 0 0