Silk

Các trận gần đây của Silk
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  Silk 1573 -15
  vs
  trungtq 1599 +15
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  trungtq 1618 -19
  vs
  Silk 1554 +19
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  japlay 1433 +22
  vs
  Silk 1576 -22
 • Cờ tướng - hôm qua
  Silk 1606 -21
  vs
  Suthp 1497 +21
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  congliem 1572 +18
  vs
  Silk 1624 -18
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  congliem 1552 +20
  vs
  Silk 1644 -20
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  anhtrung 1622 +18
  vs
  Silk 1662 -18
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Silk 1646 +16
  vs
  anhtrung 1638 -16
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Silk 1638 +8
  vs
  bodboy98 1437 -8
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Silk 1630 +8
  vs
  bodboy98 1445 -8
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Silk 1617 +13
  vs
  CULY 1558 -13
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  trungtq 1579 -16
  vs
  Silk 1578 +16
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Silk 1560 +18
  vs
  trungtq 1597 -18