Sumi

Các trận gần đây của Sumi
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  Sumi 1402 +16
  vs
  trung 1400 -16
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  trung 1417 -17
  vs
  Sumi 1385 +17
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  54321 1611 +7
  vs
  Sumi 1400 -7
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Sumi 1408 -8
  vs
  54321 1603 +8
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  54321 1595 +8
  vs
  Sumi 1416 -8
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Sumi 1425 -9
  vs
  54321 1586 +9
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  54321 1611 -25
  vs
  Sumi 1400 +25