Sumi

Các trận gần đây của Sumi
 • Cờ úp - 7 giờ trước
  hn30 1390 -9
  vs
  Sumi 1563 +9
 • Cờ úp - 7 giờ trước
  Sumi 1586 -23
  vs
  gaubong 1446 +23
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  ppkhang 1412 -9
  vs
  Sumi 1577 +9
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Sumi 1602 -25
  vs
  ppkhang 1387 +25
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  ppkhang 1395 -8
  vs
  Sumi 1594 +8
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Sumi 1586 +8
  vs
  ppkhang 1403 -8
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Sumi 1575 +11
  vs
  ducl01 1469 -11
 • Cờ úp - hôm qua
  Sumi 1580 +12
  vs
  Clv1 1495 -12