Suthp

Các trận gần đây của Suthp
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  Suthp 1639 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Suthp 1639 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Suthp 1626 +13
  vs
  TanDuc 1570 -13
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Suthp 1626 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Suthp 1626 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Suthp 1626 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Suthp 1655 -29
  vs
  quinhon 1275 +29
 • Cờ tướng - 14/3/2021
  Suthp 1655 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/3/2021
  Suthp 1646 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11/3/2021
  Suthp 1646 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/3/2021
  Suthp 1635 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/3/2021
  Suthp 1620 +15
  vs
  Lilico 1597 -15