Suthp

Các trận gần đây của Suthp
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Suthp 1583 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Suthp 1583 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Suthp 1566 +17
  vs
  ghost 1583 -17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  huongb6 1617 -20
  vs
  Suthp 1539 +20
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Suthp 1518 +21
  vs
  huongb6 1638 -21
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  binhtr 1349 -9
  vs
  Suthp 1509 +9