TQz2

Các trận gần đây của TQz2
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  TQz2 1472 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  TQz2 1457 +15
  vs
  Babu2019 1430 -15
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  TQz2 1426 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  TQz2 1415 +11
  vs
  voson95 1302 -11