Ttsd02

Các trận gần đây của Ttsd02
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  thi72 1858 -24
  vs
  Ttsd02 1653 +24
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Ttsd02 1661 -8
  vs
  thi72 1850 +8
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  thi72 1876 -26
  vs
  Ttsd02 1635 +26