VIN.69

Các trận gần đây của VIN.69
 • Cờ tướng - 7 giờ trước
  TQV18 1278 +15
  vs
  VIN.69 1263 -15
 • Cờ tướng - 7 giờ trước
  VIN.69 1245 +18
  vs
  TQV18 1296 -18
 • Cờ tướng - 8 giờ trước
  TQV18 1316 -20
  vs
  VIN.69 1225 +20