acc000

Các trận gần đây của acc000
 • Cờ tướng - 6/6/2020
  Anonymous 0 0
  vs
  acc000 1555 0
 • Cờ tướng - 6/6/2020
  acc000 1555 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6/6/2020
  acc000 1527 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4/6/2020
  acc000 1516 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3/6/2020
  acc000 1412 +20
  vs
  MK88 1506 -20
 • Cờ tướng - 3/6/2020
  MK88 1528 -22
  vs
  acc000 1390 +22