cuccu

Các trận gần đây của cuccu
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  phat68 1424 +13
  vs
  cuccu 1368 -13
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  cuccu 1368 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Vu2021 1346 +18
  vs
  cuccu 1386 -18
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  cuccu 1374 +12
  vs
  51010 1282 -12
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  nndtuan 1334 +19
  vs
  cuccu 1393 -19
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  giau77 1335 -16
  vs
  cuccu 1333 +16
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  7716636 1312 +18
  vs
  cuccu 1351 -18
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  cuccu 1335 +16
  vs
  7716636 1328 -16
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  cuccu 1312 +23
  vs
  Lieu 1482 -23
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Lieu 1473 +9
  vs
  cuccu 1321 -9
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  cuccu 1312 -13
  vs
  hettien 1375 +13