namnx

Các trận gần đây của namnx
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  choinhoe 1279 +20
  vs
  namnx 1364 -20
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  namnx 1386 -22
  vs
  choinhoe 1257 +22
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  namnx 1386 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  namnx 1428 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  namnx 1412 +16
  vs
  TQz2 1408 -16
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  TQz2 1390 +18
  vs
  namnx 1430 -18
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  namnx 1430 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  namnx 1430 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  namnx 1400 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  namnx 1383 -15
  vs
  hacuong 1397 +15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  hacuong 1380 +17
  vs
  namnx 1400 -17