nhattot

Các trận gần đây của nhattot
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  privcs 1794 +12
  vs
  nhattot 1695 -12
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  nhattot 1708 -13
  vs
  privcs 1781 +13
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  privcs 1767 +14
  vs
  nhattot 1722 -14
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  nhattot 1729 0
  vs
  Anonymous 0 0