nnmt

Các trận gần đây của nnmt
 • Cờ úp - hôm qua
  Nomad 1382 -17
  vs
  nnmt 1365 +17
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  ddoan 1388 +14
  vs
  nnmt 1354 -14
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  nnmt 1335 +19
  vs
  ddoan 1407 -19
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  ddoan 1428 -21
  vs
  nnmt 1314 +21
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  nnmt 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  nnmt 1370 -15
  vs
  Liha2 1381 +15