shanks

Các trận gần đây của shanks
 • Cờ úp - 19/4/2020
  shanks 1329 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/4/2020
  shanks 1329 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/4/2020
  shanks 1347 0
  vs
  Anonymous 0 0