trungsinh123

Các trận gần đây của trungsinh123
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  trungsinh123 1509 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  trungsinh123 1509 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 8 giờ trước
  trungsinh123 1523 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 8 giờ trước
  trungsinh123 1523 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  trungsinh123 1523 0
  vs
  Anonymous 0 0