tung1975

Các trận gần đây của tung1975
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tung1975 1167 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tung1975 1167 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tung1975 1167 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tung1975 1167 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  tung1975 1165 -11
  vs
  ngtri 1289 +11
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  ngtri 1278 +11
  vs
  tung1975 1176 -11