LeVanSy 1471 -12
voson95 1560 +12

Kiểu: Cờ tướng, 9/5/2021

15 nước, 1 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ