LeVanSy 1496 -26
PeterNguyen 1252 +26

Kiểu: Cờ tướng, 11/5/2021

119 nước, 16 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ