LeVanSy 1458 -11
gacon789 1582 +11

Kiểu: Cờ tướng, 13/5/2021

3 nước, 0 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ