victorhoang 1423 -15
LeVanSy 1447 +15

Kiểu: Cờ tướng, 13/5/2021

39 nước, 5 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua