joevanhuynh 1536 -10
sackinh 1680 +10

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

143 nước, 18 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua