joevanhuynh 1526 -29
Xebexeto 1122 +29

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

45 nước, 5 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ